در مقاله‌ای که اوایل سال 2018 با جمعی از دوستان کار کردیم، مقالات رترکت شده ایرانی در دادگان پابمد تا پایان سال 2017 رو مورد بررسی قرار دادیم. اولین مقاله رترکت‌شده ایرانی مربوط به سال 2001 بود و تا اون پایان سال 2017، 164 مقاله ایرانی سلب اعتبار شده بودن. نمودار روند مقالات سلب اعتبار شده ایرانی رو میتونید در تصویر کاور این مطلب مشاهده کنید. 

دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین تعداد مقالات رترکت شده رو داشتن و پس از اون دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله قرار داشتن. لیست 20 دانشگاهی که بیشترین مقالات رترکت شده رو داشتن در نمودار زیر قابل مشاهده است:

وابستگی سازمانی مقالات سلب اعتبار شده ایران در پایگاه پابمد

بیشترین علت ذکر شده برای ابطال مقالات ایرانی طبق دادگان رترکشن واچ مربوط به مشکلات مربوط به نویسندگان، سرقت علمی/ادبی و انتشار مقاله در بیش از یک مجله (نشر مقالات تکراری) بود. لیست خطاهای ثبت شده برای مقالات سلب اعتبار شده ایرانی رو میتونید در جدول زیر مشاهده کنید.

دلایل ذکر شده برای سلب اعتبار مقالات ایرانی در پایگاه پابمد

علت رترکت مقالات

تعداد

Authorship issues

78

Plagiarism

66

Redundant publication

22

No reason reported

17

Overlap

14

Misconduct

9

Honest error

5

اگه اطلاعات این مقاله براتون جالب بود میتونید اصل مقاله رو به صورت دسترسی آزاد از  طریق این لینک دریافت کنید.