توییتر    

سوابق تحصیلی

الف: مقالات علمی، پژوهشی

 

ج: مقالات همایش‌ها

 • Ghazbani, A; Mansourzadeh, M.J; Mehdizadeh, G; Ghobadi, M; Ostovar, A. (2020). Contribution of Iran in Alzheimer Disease Research During 2010-2019: A Scientometric Analaysis. International Congress on BioMedicine (ICB2020). (Tehran: November 9th-16th, 2020)
 • منصورزاده، محمد جواد (1399). شناسایی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت ایران بر اساس شاخص پیچیدگی. کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی (تهران: 22 مهر)
 • باغ‌جنتی، میترا؛ منصورزاده، محمد جواد (1393). تاثیر نشر الکترونیک بر حوزه مدیریت و دسترسی به نشریات ادواری در کتابخانه‌ها. اولین همایش ملی کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آسیب شناسی و آسیب‌زدایی جریان اطلاعات (تهران: 27و 28 آبان ماه)
 • منصورزاده، محمد جواد؛ دهقانیان، علیرضا (1390). بررسی عوامل انگیزشی حضور دانشجویان در تالار گفتمان علمی- دانشجویی لیان­‌پرتال. رسانه های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی (تهران: 3 اسفند)

د: طرح‌های تحقیقاتی

فعالیت‌های حرفه‌ای

 • دستیار پژوهش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1397
 • دستیار روابط عمومی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر 1395
 • دبیر سرویس صفحه فناوری اطلاعات روزنامه بامداد جنوب 1393
 • عضو کمیته وبومتریک (ارتقا دانشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر اجرایی فصلنامه علمی دانشجویی لیمر  93-1392
 • مسئول وب‌سایت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • مدیر مسئول فصلنامه دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 93-1392
 • عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392
 • عضو علی البدل شورای ناظر بر نشریات دانشجویی 1390و 1393
 • مدیر مسئول ماهنامه انعکاس 92-1390
 • مدیر مسئول ماهنامه تقویم تاریخ 91-1389

افتخارات