توییتر    

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی (1387-1391): کتابداری در شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 
 • کارشناسی ارشد (1391-1394): کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
 • دکتری (1395-تاکنون): کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سوابق پژوهشی

الف: مقالات علمی، پژوهشی

 • شیخ شعاعی، فاطمه؛ ذوالفقاری، مائده؛ منصورزاده، محمدجواد؛ قاضی میرسعید، سیدجواد. (1398) طراحی برنامه آموزشی پیشنهادی کتابداری بالینی. فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۲(۴):۲۲-۳۴. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-3027-fa.html
 • شمسی، امراله؛ منصورزاده، محمدجواد. (1398). مشکل جستجوی واژگان در مقالات پی‌دی‌اف فارسی: نامه به سردبیر. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 22(10)، 91-92. doi: 10.22038/ijogi.2019.14204
 • Mansourzadeh, M.J., Shahmoradi, B., Dehdarirad, H. et al.(2019). A note on using revealed comparative advantages in scientometrics studies. Scientometrics, 121(1): 595-599. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03207-8

ب: مقالات مروری

ج: مقالات همایش‌ها

 • منصورزاده، محمد جواد؛ دهقانیان، علیرضا (1390). بررسی عوامل انگیزشی حضور دانشجویان در تالار گفتمان علمی- دانشجویی لیان­‌پرتال. رسانه های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی (تهران: 3 اسفند)
 • باغ‌جنتی، میترا؛ منصورزاده، محمد جواد (1393). تاثیر نشر الکترونیک بر حوزه مدیریت و دسترسی به نشریات ادواری در کتابخانه‌ها. اولین همایش ملی کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آسیب شناسی و آسیب‌زدایی جریان اطلاعات (تهران: 27و 28 آبان ماه)

د: طرح‌های تحقیقاتی

فعالیت‌های حرفه‌ای

 • دستیار پژوهش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1397
 • دستیار روابط عمومی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر 1395
 • دبیر سرویس صفحه فناوری اطلاعات روزنامه بامداد جنوب 1393
 • عضو کمیته وبومتریک (ارتقا دانشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر اجرایی فصلنامه علمی دانشجویی لیمر  93-1392
 • مسئول وب‌سایت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • مدیر مسئول فصلنامه دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 93-1392
 • عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392
 • عضو علی البدل شورای ناظر بر نشریات دانشجویی 1390و 1393
 • مدیر مسئول ماهنامه انعکاس 92-1390
 • مدیر مسئول ماهنامه تقویم تاریخ 91-1389