توییتر    

سوابق تحصیلی

الف: مقالات علمی، پژوهشی

 

ج: مقالات همایش‌ها

 • Mansourzadeh MJ, Moheimani H, Panahi N, Sanjari M, Khalaji K, Soltani A, Fahimfar N, Larijani B, Ostovar A. (2021). Identifying the Current Trends in Osteoporosis Research: A Review of Highly Cited Papers Published in 2016-2020. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P744, Abstract Book Published as a supplement in the Volume 32 Supplement 1 of Osteoporosis International)
 • Dehghanbanadaki H, Aazami H, Noorali H, Yarmohammadi H, Ghasemzadeh A, Sanjari M, Khalaji K, Mansourzadeh MJ,  Ostovar A, Fahimfar N. (2021). A Worldwide Bibliometric Analysis of Published Literature on Trabecular Bone Score. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P579, Abstract Book Published as a supplement in the Volume 32 Supplement 1 of Osteoporosis International)
 • Khalagi K, Fahimfar N, Sanjari M, Shafiee G, Gharibzadeh S, Panahi N, Mansourzadeh MJ, Heshmat R, Nabipour I, Larijani B, Ostovar A. (2021). Factors Associated with Spontaneous Falling in Older Adults: Results of The Bushehr Elderly Health Program. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P345, Abstract Book Published as a supplement in the Volume 32 Supplement 1 of Osteoporosis International)
 • Ghazbani A, Mansourzadeh MJ, Mehdizadeh G, Ghobadi M, Ostovar A. (2020). Contribution of Iran in Alzheimer Disease Research During 2010-2019: A Scientometric Analaysis. International Congress on BioMedicine (ICB2020). (Tehran: November 9th-16th, 2020)
 • منصورزاده، محمد جواد (1399). شناسایی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت ایران بر اساس شاخص پیچیدگی. کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی (تهران: 22 مهر)
 • باغ‌جنتی، میترا؛ منصورزاده، محمد جواد (1393). تاثیر نشر الکترونیک بر حوزه مدیریت و دسترسی به نشریات ادواری در کتابخانه‌ها. اولین همایش ملی کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آسیب شناسی و آسیب‌زدایی جریان اطلاعات (تهران: 27و 28 آبان ماه)
 • منصورزاده، محمد جواد؛ دهقانیان، علیرضا (1390). بررسی عوامل انگیزشی حضور دانشجویان در تالار گفتمان علمی- دانشجویی لیان­‌پرتال. رسانه های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی (تهران: 3 اسفند)

د: طرح‌های تحقیقاتی

فعالیت‌های حرفه‌ای

 • دستیار پژوهش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1397
 • دستیار روابط عمومی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر 1395
 • دبیر سرویس صفحه فناوری اطلاعات روزنامه بامداد جنوب 1393
 • عضو کمیته وبومتریک (ارتقا دانشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • دبیر اجرایی فصلنامه علمی دانشجویی لیمر  93-1392
 • مسئول وب‌سایت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 93-1392
 • مدیر مسئول فصلنامه دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی 93-1392
 • عضو اصلی شورای ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392
 • عضو علی البدل شورای ناظر بر نشریات دانشجویی 1390و 1393
 • مدیر مسئول ماهنامه انعکاس 92-1390
 • مدیر مسئول ماهنامه تقویم تاریخ 91-1389

افتخارات