بلاگ شخصی محمدجواد منصورزاده

Mohammad Javad Mansourzadeh
سلام خوش آمدید


Personal InfoTehran University of Medical Sciences
Osteoporosis Research Center
Tehran, Iran

mansourzadeh[at]bpums.ac.ir
Mobile: +989171764473
Website: http://mansourzadeh.ir

     توییتر     Education

Professional Experience • Lecturer | 2021-Now | The School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences: Tehran, IR 
 • Research Assistant | 2020- Now | Osteoporosis Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences: Tehran, IR 
 • Research Assistant | 2018-2019 | National Research Institute for Science Policy (NRISP): Tehran, IR 
 • Lecturer | 2014-2015 | Bushehr University of Medical Sciences: Bushehr, IR 


Publications • Rezaeizadeh F, Ghazbani A, Nouri M, Bahadoran Z, Mansourzadeh MJ*, Khalili D. (2024) Bibliometric overview of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) publications from 2000 to 2022. J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-024-01392-9.

 • Mohseni V, Fahimfar N, Ansarifar A, Masoumi S, Sanjari M, Khalagi K, Bagherifard A, Larijani B, Janani L, Mansourzadeh MJ, Ostovar A, Solaymani-Dodaran M. (2024) Mortality and re-fracture rates in low trauma hip fracture. BMC Geriatr. 24, 381. https://doi.org/10.1186/s12877-024-04950-1.

 • Yalamchi F, Khalagi K, Fahimfar N, Tabrizian P, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, Ostovar A, Asadi-Lari M. (2024) The process of hip fracture management before and during the COVID-19 pandemic in Iran. BMC Geriatr. 24, 359. https://doi.org/10.1186/s12877-024-04839-z.

 • Shamsi A, Wang T, Vasantha Raju N, Ghamgosar A, Mahdizadeh Davani, G, Mansourzadeh MJ. (2024), "Predatory journals in dermatology: a bibliometric review", Online Information Review. https://doi.org/10.1108/OIR-04-2023-0161.

 • Dehghanbanadaki H, Fahimfar N, Aazami H, Mansourzadeh MJ, Noorali S, Yarmohammadi H,  Hajivalizadeh S, Sanjari M,  Khalagi K, Larijani B, Ostovar, A. (2023) Bibliometric analysis of publications on trabecular bone score (TBS). J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-023-01338-7.

 • Sanjari M, Fahimfar N, Mansourzadeh MJ, Khalagi K, Hesari E, Hajivalizadeh F, Namazi N, Sajjadi-Jazi SM, Mahmoudi M, Tanhaei M, Shirazi S. (2023) Iran osteoporosis registry: protocol for nationwide study. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. J Diabetes Metab Disordhttps://doi.org/10.1007/s40200-023-01334-x.

 • Lund B, Shamsi A, Ghamgosar A, Raju NV, Dehdarirad H, Mansourzadeh MJ. (2023) Independent Researchers: A Bibliometric Analysis. Journal of Scientometric Research. 12(2):275-84. https://doi.org/10.5530/jscires.12.2.026.

 • Fahimfar N, Hesari E, Mansourzadeh MJ, Khalagi K, Sanjari M, Hajivalizadeh S, Tanha K, Moheimani H, Hajivalizadeh F, Irani AD, Nematollahi S. (2023) Prevalence of osteoporosis in the Iranian population: a systematic review and meta-analysis. J Diabetes Metab Disordhttps://doi.org/10.1007/s40200-023-01352-9.

 • Azarakhshi M, Larijani B, Fahimfar N, Tehrani MR, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Khadembashiri MA, Sanjari M, Nabipour I, Ostovar A. (2023) The association of osteoporosis and cardiovascular disease risk score based on the Framingham and ACC/AHA risk prediction models: a cross-sectional analysis of Bushehr Elderly Health Program. J Diabetes Metab Disordhttps://doi.org/10.1007/s40200-023-01313-2.

 • Shahrousvand S, Ostovar A, Fahimfar N, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Mansournia MA, Sanjari M. (2023) The osteoporosis diagnosis and treatment gaps and risk factors among women aged≥ 50 years. [PrePrint]. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3024805/v1.

 • Mohseni V, Fahimfar N, Ansarifar A, Masoumi S, Sanjari M, Khalagi K, Bagherifard A, Larijani B, Janani L, Mansourzadeh MJ, Ostovar A. (2023) Mortality and re-fracture rates in low trauma hip fracture. [PrePrint]. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3428214/v1

 • Ahmadinezhad M, Mansournia MA, Fahimfar N, Shafiee G, Nabipour I, Sanjari M, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Larijani B, Ostovar A. (2023) Prevalence of osteosarcopenic obesity and related factors among Iranian older people: Bushehr Elderly Health (BEH) program. Arch Osteoporos. 18(1):137. https://doi.org/10.1007/s11657-023-01340-9.

 • Sanjari M, Yarmohammadi H, Fahimfar N, Hajivalizadeh F, Hesari E, Mansourzadeh MJ, Gorgani K, Khalagi K, Hajipour F, Larijani B, Ostovar A. (2023) Mind the osteoporosis care gap with timely diagnosis: an executive summary of nationwide osteoporosis Campaigns 2019-2021. J Diabetes Metab Disord. 22(2):1365-1372. https://doi.org/10.1007/s40200-023-01257-7.

 • Hesari E, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, Fahimfar N, Khalagi K, Ghazbani A, Ostovar A, Fotouhi A.(2023) Osteoporosis medication adherence tools: a systematic review. Osteoporos Int. https://doi.org/10.1007/s00198-023-06789-5
 • Motamedi N, Ghazimirsaeid J, Sheikhshoaei F, Mansourzadeh MJ, Dehdarirad H. (2023) Bibliometric Analysis and Topic Modeling of Information Systems in Maternal Health Publications. International Journal of Information Science and Management (IJISM). 21(2): 85-101. doi: 10.22034/ijism.2023.1977814.0

 • Fahimfar N, Parsaiyan H, Khalagi K, Shafiee G, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, Nabipour I, Larijani B, Khalili D, Ostovar A.(2023) The Association of Cardiovascular Diseases Risk Scores and Osteosarcopenia Among Older Adult Populations: The Results of Bushehr Elderly Health (BEH) Program. Calcif Tissue Int. 112, 422–429. https://doi.org/10.1007/s00223-022-01059-8

 • Sanjari M, Afkar M, Panahi N, Hajivalizadeh F, Jalili A, Fahimfar N, Sajjadi-Jazi SM, Ghadirian L, Sayarifard A, Shafiee G, Fateh HR, Atlasi R , Shahrousvand Sh, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Larijani B, Ostovar A.(2022) Iranian Guidance and Recommendation for the Diagnosis and Treatment of Osteoporosis and Sarcopenia: Position Statement Executive Summary. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 24 (5) :328-341
  URL: http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-3044-en.html

 • Mansourzadeh MJ, Panahi N, Fahimfar N, et al. (2022) A Review on the Recent Trend in Osteoporosis Highly Cited Papers. Clinic Rev Bone Miner Metab. https://doi.org/10.1007/s12018-022-09285-2

 •  Khalagi K, Fahimfar N, Hajivalizadeh F, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, et al. (2022). Iranian Multi-center Osteoporosis Study (IMOS), 2021–2022: the study protocol. BMC geriatrics, 22(1), pp.1-8. DOI: 10.1186/s12877-022-03532-3

 • Janavi E, Mansourzadeh MJ, Shahmoradi B. (2022). Investigating the Priorities of the National Master Plan for Science and Education with Adjacent Scientific Fields for Diversification of Iran Research System by Scientific Complexity Approach. Scientometrics Research Journal.8(2):1-30. https://doi.org/10.22070/rsci.2021.13754.1469

 • Pejman Sani M, Fahimfar N, Panahi N, ..., Mansourzadeh MJet al.  (2022). Evaluation of the performance of osteoporosis/fracture screening models to identify high-risk women for osteoporosis: Bushehr elderly health (BEH) program. J Diabetes Metab Disord (2022). https://doi.org/10.1007/s40200-022-01110-3

 • Ghazbani A, Abdolahi M, Mansourzadeh MJ, et al. (2022). Knowledge domain and emerging trends in brachytherapy: A scientometric analysis. Prec Radiat Oncol. 1- 14. https://doi.org/10.1002/pro6.1171

 • Shamsi A, Lund B, Mansourzadeh MJ*. (2022). Gender Disparities in Biomedical Highly Cited Researchers, 2014-2020. JAMA Network Open. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.42513

 • Soleymani S, Ayati MH, Mansourzadeh MJ, Namazi N, & Zargaran A. (2022). The effects of Silymarin on the features of cardiometabolic syndrome in adults: A systematic review and meta-analysis. Phytotherapy Research, 1– 15. https://doi.org/10.1002/ptr.7364

 • Ghazbani A, Mansourzadeh MJ, Mehdizadeh G et al. (2021). Contribution of Iranian researchers in Alzheimer's disease research: A 10 years scientometric analysis. J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-021-00929-6

 • Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Aletaha A et al. (2021). Co-authorship network analysis of Iranian researchers on osteoporosis. Arch Osteoporos. 16(74):1-12. https://doi.org/10.1007/s11657-021-00914-9

 • Shamsi A, Heidari H, & Mansourzadeh MJ*. (2021) Gender inequality in Internet images: A case study of Iranian healthcare occupations in Google images. Health Care for Women International.  https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1876065

 • Fahimfar N, Gharibzadeh S, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, et al. (2021). Review of osteoporotic fracture research in Endocrinology and Metabolism Research Institute; where we started and where to go. J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-021-00733-2
 • Mansourzadeh MJ, Ghazimirsaeid J, Motamedi N, Najafi A, Abdullahi Abubakar A, & Dehdarirad H. (2021). A Survey of Iranian Retracted Publications Indexed in PubMed. Iran J Public Health. 50(1):188-194. https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/16427
  http://dx.doi.org/10.18502/ijph.v50i1.5086
 • Janavi E, Mansourzadeh MJ, & Samandar Ali Eshtehardi M. (2020). A methodology for developing scientific diversification strategy of countries. Scientometrics, 125(3):2229 - 2264. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03685-1
 • Mansourzadeh MJ, & Shamsi A. (2020). Concerns About Research Ethics in COVID-19 Publications. Asia Pacific Journal of Public Health. 
  https://doi.org/10.1177/1010539520956439
 • Shamsi A, Mansourzadeh MJ, Ghazbani A, et al.  (2020). Contribution of Iran in COVID-19 studies: a bibliometrics analysis. J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-020-00606-0
 • Mansourzadeh MJ, Khalagi K, Yarmohammadi H. et al. (2020). Osteoporosis researches in Endocrinology & Metabolism Research Institute (EMRI) of Tehran University of Medical Sciences; a Scientometrics study. J Diabetes Metab Disord. https://doi.org/10.1007/s40200-020-00599-w
 • Sheikhshoaei F, Zolfaghari M, Mansourzadeh, MJ, Ghazi Mirsaeid SJ. (2019). Designing a proposed educational program for clinical librarian. Journal of Health Administration, 22(4): 22-34. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-3027-en.html
 • Shamsi, A., Mansourzadeh MJ*. (2019). The Vocabulary Search Problem in Persian PDF Articles: Letter to the editor. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 22(10): 91-92. doi: 10.22038/ijogi.2019.14204
 • Mansourzadeh MJ, Shahmoradi B, Dehdarirad H, Janavi E.(2019). A note on using revealed comparative advantages in scientometrics studies. Scientometrics, 121(1): 595-599. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03207-8
 • Shabankareh K, Mansourzadeh MJ, Hamidi A.(2018). Scientific Impact of Iranian Medical Sciences Universities' Research Journals in Google Scholar. Iranian Journal of Information Processing Management, 33(2): 745-774. URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3046-en.html


Conference, Congress & Seminars • Ahmadinezhad M, Fahimfar N, Shafiee G, Sanjari M, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, et al. PREVALENCE OF OSTEOSARCOPENIC OBESITY AND RELATED FACTORS AMONG IRANIAN OLDER PEOPLE: BUSHEHR ELDERLY HEALTH (BEH) PROGRAM. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S521-S. WOS:001058500204200.
 • Ansari A, Sanjari M, Hesari E, Fahimfar N, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, et al. STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE AMONG WOMEN WITH OSTEOPOROSIS IN IRAN. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S544-S5. WOS:001058500205021.
 • Fahimfar N, Shabestari SHV, Razi F, Khalagi K, Khashayar P, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, et al. PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AND HYPOVITAMIOSE D AND THEIR RELATIONSHIP IN BUSHEHR, IRAN: THE POCOSTEO STUDY. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S549-S50. WOS:001058500205034.
 • Hajivalizadeh F, Sanjari M, Fahimfar N, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Hesari E, Ostovar A. AN EXECUTIVE SUMMARY OF NATIONWIDE OSTEOPOROSIS CAMPAIGNS 2019-2021: BRIEF REPORT. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S462-S3. WOS:001058500204064.
 • Hesari E, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, Fahimfar N, Khalagi K, Ghazbani A, et al. DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRICS OF A TOOL FOR MEASURING TREATMENT ADHERENCE SPECIFIC TO OSTEOPOROSIS PATIENTS. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S488-S9. WOS:001058500204125.
 • Mousavi A, Mansourzadeh MJ, Fahimfar N, Alipour S, Sanjari M, Khalagi K, et al. REVIEWING THE ECONOMIC BURDEN OF OSTEOPOROSIS STUDIES. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S518-S9. WOS:001058500204194.
 • Ostovar A, Hajvalizadeh F, Fahimfar N, Mansourzadeh MJ, Bagherifard A, Mazhar FN, et al. FRACTURE LIAISON SERVICE INITIATIVE IN IRAN. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S520-S. WOS:001058500204198.
 • Pourgharib-Shahi MH, Fahimfar N, Selk-Ghaffari M, Mahdaviani B, Memari AH, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, et al. EFFECTS OF ACTIVITY AND SEDENTARY TIME ON BONE CHARACTERISTICS AMONG IRANIAN ELDERLY POPULATION: FINDINGS FROM BUSHEHR ELDERLY HEALTH (BEH) PROGRAM. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S423-S. WOS:001058500203215.
 • Sanjari M, Afkar M, Panahi N, Fahimfar N, Hajivalizadeh F, Jalili A, Mansourzadeh MJ, et al. POSITION STATEMENT OF IRANIAN GUIDANCE AND RECOMMENDATION FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S472-S3. WOS:001058500204088.
 • Sanjari M, Fahimfar N, Hajivalizadeh F, Aalaa M, Amini M, Atlasi R, Mansourzadeh MJ, et al. COMPILING, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF THE COMPREHENSIVE OSTEOPOROSIS VIRTUAL COURSE. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S478-S9. WOS:001058500204102.
 • Sanjari M, Fahimfar N, Mansourzadeh MJ, Khalagi K, Hesari E, Hajivalizadeh F, et al. STUDY PROTOCOL FOR IRAN OSTEOPOROSIS REGISTRY: TOWARDS NATIONWIDE IMPLEMENTATION. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S475-S6. WOS:001058500204096.
 • Vahdani A, Sanjari M, Fahimfar N, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Ostovar A, et al. ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS WITH OSTEOSARCOPENIA: BUSHEHR ELDERLY HEALTH (BEH) PROGRAM. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S480-S. WOS:001058500204105.
 • Yalamchi F, Khalagi K, Fahimfar N, Sanjari M, Tabrizian P, Mansourzadeh MJ, et al. HIP FRACTURE MANAGEMENT BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN IRAN. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S471-S. WOS:001058500204084.
 • Yalamchi F, Khalagi K, Fahimfar N, Sanjari M, Tabrizian P, Mansourzadeh MJ, et al. MORTALITY AFTER HIP FRACTURE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN IRAN. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Barcelona, Spain: May 4-7, 2023). Abstract Published at: Aging Clinical and Experimental Research. 2023;35:S483-S. WOS:001058500204113.
 • Mansourzadeh MJ, Dehdarirad H, Sheikhshoaei F, Khalili D. (2022). Developing a platform for data sharing and request management of Iran Cohort Consortium (ICC). European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) . (Rotterdam, The Netherlands, 1-3 JUNE 2022). Abstract ID:126
 • Hesari A, Mansourzadeh MJ, Sanjari M, Fahimfar N, Khalaji K, Ghazbani A, Ostovar A, Fotouhi A. (2022). Osteoporosis medication adherence tools: A systematic review. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Berlin: March 24-26, 2022) (P562, Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2022): Poster Abstracts.
 • Khalagi K, Fahimfar N, Sanjari M, Mansourzadeh MJ, Nazemipour M, Shafiee G, Heshmat R, Nabipour I, Larijani B, Ostovar A. (2022). Comparing the result of BMD alone with the intervention threshold of Iranian country-specific FRAX in deciding to treatment initiation for osteoporosis: An analysis on the Bushehr Elderly Health program data. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Berlin: March 24-26, 2022) (P562, Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2022): Poster Abstracts.
 • Fahimfar N, Razi F, Khashayar P, Gharibzadeh S, Nazemipour M, Sanjari M, Khalagi K, Mansourzadeh MJ, Nabipour I, Larijani B, Ostovar A. (2022). Discordance between the FRAX risk scores with and without BMD in identifying high risk populations in Iran: The PoCOsteo study. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Berlin: March 24-26, 2022) (P562, Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2022): Poster Abstracts.
 • Mansourzadeh MJ, Moheimani H, Panahi N, Sanjari M, Khalaji K, Soltani A, Fahimfar N, Larijani B, Ostovar A. (2021). Identifying the Current Trends in Osteoporosis Research: A Review of Highly Cited Papers Published in 2016-2020. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P744, Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2021): Poster Abstracts. Osteoporos Int 32, 119–410 (2021). https://doi.org/10.1007/s00198-021-06125-9)
 • Dehghanbanadaki H, Aazami H, Noorali H, Yarmohammadi H, Ghasemzadeh A, Sanjari M, Khalaji K, Mansourzadeh MJ,  Ostovar A, Fahimfar N. (2021). A Worldwide Bibliometric Analysis of Published Literature on Trabecular Bone Score. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P579,Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2021): Poster Abstracts. Osteoporos Int 32, 119–410 (2021). https://doi.org/10.1007/s00198-021-06125-9)
 • Khalagi K, Fahimfar N, Sanjari M, Shafiee G, Gharibzadeh S, Panahi N, Mansourzadeh MJ, Heshmat R, Nabipour I, Larijani B, Ostovar A. (2021). Factors Associated with Spontaneous Falling in Older Adults: Results of The Bushehr Elderly Health Program. World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO). (Londen: August 26-28, 2021) (P345,Abstract Book Published at:  World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO 2021): Poster Abstracts. Osteoporos Int 32, 119–410 (2021). https://doi.org/10.1007/s00198-021-06125-9)
 • Ghazbani A, Mansourzadeh MJ, Mehdizadeh G, Ghobadi M, Ostovar A. (2020). Contribution of Iran in Alzheimer Disease Research During 2010-2019: A Scientometric AnalaysisInternational Congress on BioMedicine (ICB2020). (Tehran: November 9th-16th, 2020)
بلاگ شخصی محمدجواد منصورزاده

محمد جواد منصورزاده
دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران